VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

1. schůze senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie

21.11.2014

Kromě jiného jsem byl zvolen předsedou.

Zde je zápis.

Copyright © 2014-2020