VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

2. schůze Senátu

03.12.2014

Proběhla druhá plenární schůze Senátu Parlamentu České republiky.

Copyright © 2014-2020