VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

2. schůze Výboru pro záležitosti EU

03.12.2014

Zde je zápis.

Copyright © 2014-2020