VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

25. schůze evropského výboru Senátu

10.07.2018

M. j. jsme projednali výsledky poslední Evropské rady

Copyright © 2014-2015