VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Pracovní skupina Evropské univerzitní asociace pro vědeckou politiku

26.02.2015

Jednání European University Association Research Policy Working Group (EUA RPWG) v Bruselu.

Nabitý program zahrnuje zejména

  • další možné reakce na připravené odčerpání 2.7 miliardy Euro z vědeckého programu Horizont 2020 ve prospěch Junckerova investičního balíčku (European Funding for Strategic Investments, EFSI – dosti se tím zabývá i náš Senát)
  • nejnovější vývoj a plány ohledně evropského výzkumného prostoru (ERA), včetně plánu na zavedení celoevropského penzijního systému pro vědce RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions)
  • stav nominací do vědecké rady prestižní panevropské grantové agentury European Research Council (ERC)
  • stav Open Access v Evropě a na jejích univerzitách, další kroky
  • přípravu výroční konference EUA v dubnu v Antwerpách, především výběr prezentací do nové části programu, která má představit benefity evropského univerzitního výzkumu pro společnost
  • diskusi s Jean-Claude Burgelmanem, šéfem oddělení “Science policy, foresight and data” z DG Research and Innovation o ‘Science 2.0’ (jak jsem se právě dozvěděl, poněkud nešťastně přejmenované na Open Science) (a co EUA ohledně toho může případně dělat)
  • další kroky ohledně role univerzit v RIS3 (Regional and Innovation Strategies for Smart Specialisation)

Copyright © 2014-2020