VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

5. schůze Senátu

14.01.2015

Proběhla pátá plenární schůze Senátu Parlamentu ČR.

Bylo to náročné zasedání, kde se kromě jiného řešila témata jako ochrana zemědělského půdního fondu, EIA, veřejné zakázky, zrušení vojenského újezdu Brdy, asociační dohoda EU s Gruzií a výsledky jednání Evropské rady 18. – 19. prosince 2014.

Copyright © 2014-2020