VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

8. schůze Senátu

19.07.2017

Na programu prvního dne této schůze např. elektronické občanky, obecní policie, rozpočtové určení daní, elektronické komunikace (příprava změny frekvenčních pásem pro TV vysílání), obchodní inspekce, EIA, spousta schválení sjednání a vypovězení mezinárodních smluv, něco „našich“ evropských věcí (požadování informací od firem ze strany Evropské komise, zpráva a přezkumu Evropské politiky sousedství),…

 

Copyright © 2014-2015