VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

02.07.2019

Události, komentáře ČT k top jobs EU 2019

Události, komentáře ČT k top jobs EU 2019 (záznam od 6:42)

14.06.2019

Byl jsem ustanoven zpravodajem tohoto velmi hojně navštíveného veřejného slyšení. Připadla mi tím značně nelehká úloha závěrečného shrnutí.

Ocenil jsem, že se podařilo dosáhnout debaty názorovědosti vyrovnané a také v zásadě věcné, neemotivní. Zazněla celá řada argumentů pro i proti – ekonomických, dopravních, vodohospodářských, environmentálních – z nichž většina je již delší dobu známa.

Jisté novum byla věcná kritika několika slabin nedávno dokončené studie proveditelnosti, která vyústila v racionální požadavek nezávislé mezinárodní oponentury. Bez toho působí podklad pro rozhodnutí vlády v takto obrovské věci poněkud vratce.

 

64657272_1851348181634012_8715074232310038528_n

13.06.2019

Dnes jsem se m.j. stal členem dočasné komise Senátu k auditním zprávám EU.

 

25081_b8eac17b12b47981ac8d593bb493a3e6_big

12.06.2019

Drtivou většinu dopolední části zasedání jsem měl jako zpravodaj na starosti – Evropská rada proběhlá i nadcházející, summit EU-Čína,…. a debata byla hodně živá….

 

24995_7ac0506a70111130d85574af7e9b0df6_big

 

04.06.2019

Výbor vzal na vědomí Prohlášení ze Sibiu, které je výstupem z neformálního summitu lídrů členských států EU. Projednávání o pozicích vlády a programu červnové Evropské rady bylo přerušeno z důvodu nedostatku informací a za účelem přípravy návrhu usnesení, které by zaujalo postoj k problému reprezentace ČR při vyjednávání o víceletém finančním rámci 2021-2027 a financování jednotlivých evropských politik v kontextu návrhu auditní zprávy Komise týkající se předsedy vlády ČR a skupiny AGROFERT.

Výbor ocenil výsledky summitu EU – Čína, který se konal 9. dubna 2019. VEU je toho názoru, že ekonomické vztahy s Čínou musí být založeny na otevřenosti, nediskriminaci, spravedlivé soutěži, rovných podmínkách, transparentnosti a reciprocitě tak, aby z nich obě strany mohly mít vyvážený prospěch. Zároveň zdůrazňuje, že absolutní prioritu ve vzájemných vztazích musí mít ochrana bezpečnosti ČR a jejích občanů. Partnerství s Čínou musí být založeno na dodržování mezinárodních standardů ochrany lidských práv a závazků vyplývajících z mezinárodního práva.

VEU projednal návrh nařízení, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce evropského veřejného ochránce práv. Tuto instituci považuje za důležitou v přispívání k odhalování nesprávného úředního postupu, posilování transparentnosti a naplňování principů dobré správy v činnosti orgánů a institucí EU. Podporuje podrobnější úpravu činnosti ochránce i rozšíření a specifikaci jeho působnosti vůči orgánům a institucím EU. Výbor souhlasí s možností přístupu ochránce k informacím orgánů a institucí EU a členských států, které jsou předmětem služebního tajemství či utajení, pokud to neohrozí národní bezpečnost.

 

Výbor vzal na vědomí Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na léta 2020 – 2022 a Konvergenční program České republiky (duben 2019) a zprávu Komise Evropský výzkumný prostor: společně k pokrokovější Evropě v oblasti výzkumu a inovací. Projednal také informaci o dosavadním způsobu výběru zástupce Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu a návrh na změnu jednacího řádu Skupiny pro společnou parlamentní kontrolu Europolu.

 

31.05.2019

Konferenci v budově litevského parlamentu ve Vilniusu pořádalo Baltské shromáždění.

Východní partnerství je dlouhodobou „parketou“ našeho evropského výboru.

 

47970_iabele_saeima

28.05.2019

Výstavu pořádáme společně s Integračním centrem Praha v předsálí Jednacího sálu Senátu.

 

23398_644cba07c80d2821d175d0b3a070b0f4_big

27.05.2019

konference v Černínském paláci

27.05.2019

Paní Vita Anda Tērauda mě hlavně informovala o novém složení jejich parlamentu a výboru, mluvili jsme o pokračování ve spolupráci na společných tématech a také o výsledku eurovoleb.

 

24972_298114875bbd64cd8ec468b2ec6f5f5e_big

1 2 3 107

Copyright © 2014-2015