VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

13.04.2015

13.-14. 4. organizujeme tradiční jednání evropských výborů komor parlamentů Vyšegrádské čtyřky (tentokrát se členy Výboru pro spolupráci s EU gruzínského parlamentu jako zvláštními hosty). Začali jsme společnou večeří, skončili tiskovkou.

 

 

13.04.2015

Příjemný, přitom už docela pracovní večer v úžasných prostorách Rytířského sálu Valdštejnského paláce.

 

10.04.2015

Konference k 600. výročí upálení mistra Jana Husa v prostorách Senátu.  Jako jeho vzdálený následovník v rektorské funkci se aktivně účastním. Zde je, co jsem říkal:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

Dovolte, abych po té, co Vás na půdě Senátu PČR přivítala jeho místopředsedkyně, se k tomuto přivítání připojil i já. Těší mě, že tak mohu učinit, a to hned ze dvou důvodů souvisejících s Janem Husem, jehož jubileum si na této konferenci připomínáme.

Jednak je, věřím, na místě, aby Vás přivítal předseda senátního Výboru pro záležitosti EU (mimochodem – díky činnosti tohoto výboru je český Senát nejaktivnější parlamentní komorou v EU). Vždyť Jan Hus byl nepochybně evropskou osobností par excellence – málokdo ovlivnil evropské dění a myšlení své doby a následujících dekád a století tak, jako on (i když za krutosti pozdější husitské doby, které byly nadstandardní i na středověké poměry, nemohl a nejspíš by je byl razantně odsoudil).

A také bych Vás rád přivítal jako emeritní rektor Univerzity Karlovy. Cítím ke svému dávnému předchůdci blízký, snad by se dalo do jisté míry říci, osobní vztah. Univerzita Karlova byla pro Jana Husa místem, které ho po celý jeho dospělý život ovlivňovalo a inspirovalo snad nejvíce. V zimním semestru na přelomu let 1409 a 1410 byl dokonce jejím rektorem. Univerzita patřila mezi adresáty jeho posledních dopisů z vězení, často docela vroucích. A univerzita také po jeho smrti patřila k těm, kteří se k němu veřejně a věrně hlásili, a to i za cenu kacířské nálepky, která tehdy znamenala velkou ztrátu akademické prestiže.

Jan Hus žil v době, o které ze zpětného pohledu víme, že byla přechodná. Dosavadní zkušenosti přestávaly být spolehlivým vodítkem pro orientaci v současnosti a pro rozhodování o budoucnosti. Významným problémem takových období bývá, že to nemusí být aktérům zrovna zřejmé. Myslím, že i na postojích Husových protivníků (a jejich občasných zvratech) je zřejmé, že pro ně nebylo snadné se ve složité době orientovat a správně rozhodovat.

Není tu nějaká paralela? Je sice možné, žeudálosti, které zažíváme, jsou jen více méně standardními výkyvy v rámci jedné epochy. Ale je také docela dobře možné, že jsou ouverturou doby nové, doby s novými paradigmaty a s řešeními, která dnes ještě ani nikoho nenapadají. Mimo jiné i proto stojí za to hledat poučení z Husova příběhu.

Husa, myslím, provedl těžkou dobou jeho důraz na pravdu, na společnou lidskou důstojnost, na svobodu. Citací z Nového zákona ostatně zdůvodňuje svůj důraz na pravdu – je to proto, že nás osvobodí. „Hledej pravdu, poslouchej pravdu, uč se pravdu, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě osvobodí.“ (Výklad víry)

V době, kdy je v našem blízkém okolí svoboda brutálně potlačována, mimo jiné i masivním používáním lží a rozostřováním pravdy, kdy v jiných částech světa fundamentalistický nárok na jedinou správnou pravdu je záminkou k snad ještě strašnějším brutalitám, kdy ale i u nás si nemůžeme být jistí dostatečně svobodným šířením všech podstatných informací, je to velmi aktuální výzva.

I kdybychom si z Husova odkazu neodneslinic jiného, než citovanou větu, a dokázali ji stejně jako on ve svém životě naplňovat, odnesli bychom si hodně.

Jsem hrdý také na to, že nejvýznamnější postavy našich recentních politických dějin – Masaryk a Havel – na Jana Husa explicitně navazovaly (např. principy, které jsou vyjádřeny v heslech jako nebát se a nekrást, nežít ve lži, láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí).

Z Husova odkazu si lze samozřejmě odnést daleko více, než to, co jsem právě zmínil. Právě odhalování takových inspirací je jistě jedním z cílů této konference a já jí i proto přeji úspěch.

Audio záznam mého vystoupení (v angličtině)

09.04.2015

Probíráme Evropský fond pro strategické investice jako potenciálně významný nástroj pro oživení investiční aktivity v EU, přípravu nové migrační politiky ČR a reakce EU na aktuální migrační tlaky a roli EU v aktuální dění na Ukrajině.

 

IMG_20150409_112525s

 

08.04.2015

Dnes jsem navštívil Domov sv. Rodiny na Praze 6, který se snaží vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí osobám s mentálním postižením a podporovat jejich sociální začleňování.

Odesláním DMS ve znění „DMS POMOCDOMOVU“ na číslo 87777 můžete 30 korunami pomoci pěti lidem s mentálním postižením, kteří žijí v Domově a nemají příbuzné ani nikoho jiného, kdo by jim finančně pomohl. Po osobní návštěvě mohu rozhodně doporučit – budou to dobře vynaložené peníze.

08.04.2015

Výbor pro záležitosti EU, tradičně v Černínském salonku Kolovratského paláce. Na programu zejména výsledky jednání Evropské rady 19.-20. 3., příprava Národního programu reforem pro rok 2015, Zpráva Evropské komise o ČR 2015 a naše využívání  operačních programů z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Nejpodrobnější diskuse nakonec byla o 10. pracovní verzi strategie ČR v EU.

Zde je zápis.

08.04.2015

Sepsal jsem další text do svého blogu: Když nemohou ambasadoři, nemohli by alespoň občané ČR občas trochu mluvit prezidentovi do plánů jeho zahraničních cest?

07.04.2015

Zúčastnil jsem se tradičního slavnostního zasedání ve Velké aule Karolina k 667. výročí založení Univerzity Karlovy.

 

667letUK

03.04.2015

Tváří v tvář zrůdnému masakru na univerzitě v keňské Garisse jsem alespoň navrhl ostatním členům boardu Evropské univerzitní asociace důrazné  vyjádření. Samozřejmě se rozběhly přípravy konkrétní pomoci evropských univerzit.

 

Muzzed image of Kenya massacre

Copyright © 2014-2020