VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

26.02.2015

Jednání European University Association Research Policy Working Group (EUA RPWG) v Bruselu.

Nabitý program zahrnuje zejména

  • další možné reakce na připravené odčerpání 2.7 miliardy Euro z vědeckého programu Horizont 2020 ve prospěch Junckerova investičního balíčku (European Funding for Strategic Investments, EFSI – dosti se tím zabývá i náš Senát)
  • nejnovější vývoj a plány ohledně evropského výzkumného prostoru (ERA), včetně plánu na zavedení celoevropského penzijního systému pro vědce RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions)
  • stav nominací do vědecké rady prestižní panevropské grantové agentury European Research Council (ERC)
  • stav Open Access v Evropě a na jejích univerzitách, další kroky
  • přípravu výroční konference EUA v dubnu v Antwerpách, především výběr prezentací do nové části programu, která má představit benefity evropského univerzitního výzkumu pro společnost
  • diskusi s Jean-Claude Burgelmanem, šéfem oddělení “Science policy, foresight and data” z DG Research and Innovation o ‘Science 2.0’ (jak jsem se právě dozvěděl, poněkud nešťastně přejmenované na Open Science) (a co EUA ohledně toho může případně dělat)
  • další kroky ohledně role univerzit v RIS3 (Regional and Innovation Strategies for Smart Specialisation)

25.02.2015

Program 6. schůze je zdánlivě hubený, předkladatelé tisků (ministři) jsou v zahraničí (někteří možná na lyžích s dětmi – půlka Prahy má jarní prázdniny – což jim přeju). Nakonec ale jednáme do půl šesté.

Řeší se tzv. Junckerův investiční balíček. Je dobře, že Senát vzal za svůj návrh svého evropského výboru a požaduje, aby prostředky, které mají ve prospěch investic být odebrány z programu Horizont 2020, nezasáhly financování základního výzkumu (jak jsme o tom včera mluvili s místopředsedou EK Katainenem).

Největší debata je ale nakonec o novele pracovního zákona (první 3 dny nemocenské). Mě se návrh moc nelíbil, hlavně pro svou nedotaženost. Nemyslím, že hodit placení prvních tří dní nemocenské na zaměstnavatele je správná cesta (zaměstnávání bližních bychom měli podporovat, ne penalizovat). A mám pochyby, že by to bylo to nejlepší využití prostředků zdravotního pojištění (pak se nedostává na horší věci, které jsou pro pacienty finančně mnohem obludnější). Pokud jde o situaci lidí s nízkými výdělky, skoro by to logicky spadalo do „šuplíku“ MPSV, ale to by chtělo na tom odpracovat podstatně víc solidní a složitější práce, než má návrh za sebou.

24.02.2015

Na společném zasedání senátních klubů KDU-ČSL a nezávislých a STAN jsme zejména důkladně projednávali připravované změny Ústavy.

24.02.2015

Dnešní zasedání senátního výboru pro záležitosti EU řešilo výsledky neformálního jednání Evropské rady, navrhovanou proceduru tzv. zelené karty (přibližně zákonodárná iniciativa národních parlamentů v EU, i když bez změny smlouvy o EU) a doplnění stanoviska výboru k Junckerovu balíčku (podpora ochrany prostředků na základní výzkum – v návaznosti na debatu s místopředsedou Evropské komise J. Katainenem).

Zde je zápis.

 

24.02.2015

Setkání s místopředsedou Evropské komise Jyrki Katainenem, který má kromě jiného na starosti nový investiční program (tzv. Junckerův balíček).

Nejprve přijetí s předsedou Senátu PČR M. Štěchem, následně společné pracovní jednání EU výborů Sněmovny a Senátu. Velmi přínosné bylo z mého pohledu zejména vyjasnění rizika odlivu prostředků na základní výzkum z prostředků Horizon 2020. Místopředsedův názor, že by ve prospěch investičního programu měly být využity přednostně ty části H2020, které nefinancují základní výzkum, hned vzápětí podpořil svým usnesením evropský výbor Senátu.

 

IMG_9720 16697_e3b0f0de50651e33aebe8d1482540fce_big

18.02.2015

První zasedání Vědecké rady Grantové agentury České republiky (GAČR) v novém obsazení (v němž jsem).

Jsem přesvědčen, že GAČR se musí soustředit na svoji unikátní roli veřejné podpory dobrého základního výzkumu financováním projektů vybraných výlučně co nejsvědomitějším a nejkvalitnějším meritorním posuzováním příslušných návrhů. Musí tedy za každou cenu odolávat tlakům na to, aby přibíral úplně jiné role, např. zajistit financování nových vědeckých infrastruktur pořízených za prostředky evropských strukturálních a kohezních fondů – to musí být úkol jiných institucí (RVVI, MŠMT, MPO, MMR,…). Vědecká rada v tom smyslu přijala své první usnesení.

 

18.02.2015

Kulatý stůl k Národnímu programu reforem (oblasti: vzdělávání, zaměstnanost, trh práce) v Lichtenštejnském paláci.

Trochu frustrující je, když se stát chystá řešit nezaměstnanost navýšením počtu úředníků MPSV a „čerpáním“ evropských strukturálních fondů na projekty MPSV (12 mld.), ale přitom mezi prioritami příslušného strategického dokumentu nelze najít snahu o zefektivnění pracovního práva.

11.02.2015

Setkání (společně s kol. Václavem Láskou) se zástupci odborů Ústavu pro studium totalitních režimů (v návaznosti na jednání s vedením ÚSTR minulý týden).

Copyright © 2014-2015