VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

17.03.2015

Hodně o možných změnách Ústavy a také o ÚSTR

17.03.2015

Ve svém závěrečném vystoupení na veřejném slyšení jsem se zamýšlel nad místem experimentálního přístupu k poznání v budoucnosti vzdělávání.

 

17.03.2015

Kromě jiného jsme jednomyslně přijali návrh usnesení pro zítřejší plénum, které se týká energetické unie, TTIP a situace na Ukrajině.

Zde je zápis.

12.03.2015

Pod taktovkou redaktora Vladimira Ševely diskutují prorektor Metropolitní univerzity Praha P. Vyhnánek, europoslanec J. Pospíšil, předsedkyně Akreditační komise ČR V. Dvořáková a já. Následně z toho vznikl text „Musí mít recepční v hotelu vysokou?

 

Salon

11.03.2015

A o den dřív výběr adeptů na Proshek-Fulbright stipendium (které jsem před mnoha lety sám vděčně využil).

26.02.2015

Jednání European University Association Research Policy Working Group (EUA RPWG) v Bruselu.

Nabitý program zahrnuje zejména

  • další možné reakce na připravené odčerpání 2.7 miliardy Euro z vědeckého programu Horizont 2020 ve prospěch Junckerova investičního balíčku (European Funding for Strategic Investments, EFSI – dosti se tím zabývá i náš Senát)
  • nejnovější vývoj a plány ohledně evropského výzkumného prostoru (ERA), včetně plánu na zavedení celoevropského penzijního systému pro vědce RESAVER (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions)
  • stav nominací do vědecké rady prestižní panevropské grantové agentury European Research Council (ERC)
  • stav Open Access v Evropě a na jejích univerzitách, další kroky
  • přípravu výroční konference EUA v dubnu v Antwerpách, především výběr prezentací do nové části programu, která má představit benefity evropského univerzitního výzkumu pro společnost
  • diskusi s Jean-Claude Burgelmanem, šéfem oddělení “Science policy, foresight and data” z DG Research and Innovation o ‘Science 2.0’ (jak jsem se právě dozvěděl, poněkud nešťastně přejmenované na Open Science) (a co EUA ohledně toho může případně dělat)
  • další kroky ohledně role univerzit v RIS3 (Regional and Innovation Strategies for Smart Specialisation)

25.02.2015

Program 6. schůze je zdánlivě hubený, předkladatelé tisků (ministři) jsou v zahraničí (někteří možná na lyžích s dětmi – půlka Prahy má jarní prázdniny – což jim přeju). Nakonec ale jednáme do půl šesté.

Řeší se tzv. Junckerův investiční balíček. Je dobře, že Senát vzal za svůj návrh svého evropského výboru a požaduje, aby prostředky, které mají ve prospěch investic být odebrány z programu Horizont 2020, nezasáhly financování základního výzkumu (jak jsme o tom včera mluvili s místopředsedou EK Katainenem).

Největší debata je ale nakonec o novele pracovního zákona (první 3 dny nemocenské). Mě se návrh moc nelíbil, hlavně pro svou nedotaženost. Nemyslím, že hodit placení prvních tří dní nemocenské na zaměstnavatele je správná cesta (zaměstnávání bližních bychom měli podporovat, ne penalizovat). A mám pochyby, že by to bylo to nejlepší využití prostředků zdravotního pojištění (pak se nedostává na horší věci, které jsou pro pacienty finančně mnohem obludnější). Pokud jde o situaci lidí s nízkými výdělky, skoro by to logicky spadalo do „šuplíku“ MPSV, ale to by chtělo na tom odpracovat podstatně víc solidní a složitější práce, než má návrh za sebou.

Copyright © 2014-2020