VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

24.02.2015

Na společném zasedání senátních klubů KDU-ČSL a nezávislých a STAN jsme zejména důkladně projednávali připravované změny Ústavy.

24.02.2015

Dnešní zasedání senátního výboru pro záležitosti EU řešilo výsledky neformálního jednání Evropské rady, navrhovanou proceduru tzv. zelené karty (přibližně zákonodárná iniciativa národních parlamentů v EU, i když bez změny smlouvy o EU) a doplnění stanoviska výboru k Junckerovu balíčku (podpora ochrany prostředků na základní výzkum – v návaznosti na debatu s místopředsedou Evropské komise J. Katainenem).

Zde je zápis.

 

24.02.2015

Setkání s místopředsedou Evropské komise Jyrki Katainenem, který má kromě jiného na starosti nový investiční program (tzv. Junckerův balíček).

Nejprve přijetí s předsedou Senátu PČR M. Štěchem, následně společné pracovní jednání EU výborů Sněmovny a Senátu. Velmi přínosné bylo z mého pohledu zejména vyjasnění rizika odlivu prostředků na základní výzkum z prostředků Horizon 2020. Místopředsedův názor, že by ve prospěch investičního programu měly být využity přednostně ty části H2020, které nefinancují základní výzkum, hned vzápětí podpořil svým usnesením evropský výbor Senátu.

 

IMG_9720 16697_e3b0f0de50651e33aebe8d1482540fce_big

18.02.2015

První zasedání Vědecké rady Grantové agentury České republiky (GAČR) v novém obsazení (v němž jsem).

Jsem přesvědčen, že GAČR se musí soustředit na svoji unikátní roli veřejné podpory dobrého základního výzkumu financováním projektů vybraných výlučně co nejsvědomitějším a nejkvalitnějším meritorním posuzováním příslušných návrhů. Musí tedy za každou cenu odolávat tlakům na to, aby přibíral úplně jiné role, např. zajistit financování nových vědeckých infrastruktur pořízených za prostředky evropských strukturálních a kohezních fondů – to musí být úkol jiných institucí (RVVI, MŠMT, MPO, MMR,…). Vědecká rada v tom smyslu přijala své první usnesení.

 

18.02.2015

Kulatý stůl k Národnímu programu reforem (oblasti: vzdělávání, zaměstnanost, trh práce) v Lichtenštejnském paláci.

Trochu frustrující je, když se stát chystá řešit nezaměstnanost navýšením počtu úředníků MPSV a „čerpáním“ evropských strukturálních fondů na projekty MPSV (12 mld.), ale přitom mezi prioritami příslušného strategického dokumentu nelze najít snahu o zefektivnění pracovního práva.

11.02.2015

Setkání (společně s kol. Václavem Láskou) se zástupci odborů Ústavu pro studium totalitních režimů (v návaznosti na jednání s vedením ÚSTR minulý týden).

11.02.2015

VEUII15pastedImage19Na programu šesté schůze senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie byla pozice vlády na zítřejším neformálním zasedání Evropské rady, Junkerův investiční balíček, zpráva o Schengenském prostoru (včetně podrobnější debaty o problematice migrace).

Zde je zápis.

 

10.02.2015

Vystoupil jsem na ČT24 v pořadu Události, komentáře (od 44:10 minuty).

 

ct24

06.02.2015

Dnes jsem se také zabýval před týdnem vyhlášenou stávkovou pohotovostí v pražské zdravotnické záchranné službě.

Copyright © 2014-2020