VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

04.12.2014

Přijetí velvyslance Turecké republiky J. E. p. Ahmeta Necati Bigaliho.

03.12.2014

Proběhla druhá plenární schůze Senátu Parlamentu České republiky.

01.12.2014

První moje zahraniční povinnost jako předsedy evropského výboru – dvoudenní Konference Evropských výborů národních parlamentů EU (COSAC) v Římě.

 

IMG_8538

28.11.2014

Na zasedání výboru Evropské univerzitní asociace (EUA) v Bruselu řešíme zejména celkový strategický výhled asociace a evropského univerzitního sektoru vůbec v nadcházejích letech.

26.11.2014

Absolvoval jsem velmi živou a zajímavou debatu se studenty z Politologického klubu FSV UK.

26.11.2014

Navštívil jsem ustavující zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy. Jeho okamžité přerušení na mnoho hodin těsně po složení slibu považuji za značně nevhodné.

 

IMG_8487

25.11.2014

Kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Pozice ČR k imigraci do EU ve světle současné azylové krize v Lichtenštejnském paláci.

24.11.2014

Zúčastnil jsem se aukce výtvarného umění 2014 pro hospic Cesta domů, s nímž delší dobu spolupracuji.

24.11.2014

Zúčastnil jsem se zasedání výběrové komise na Fulbright Research or Lecturing Award. Je mi ctí přispívat k práci vynikající organizace podporující mezinárodní akademickou spolupráci.

Copyright © 2014-2015