VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

21.01.2015

Na ČT24 jsem se vyjádřil k novele vysokoškolského zákona (od 2:20 min záznamu).

 

ct24

20.01.2015

Přijal jsem předsedu CDU/CSU v Evropském parlamentu Dr. Hanse-Petera Friedricha.

19.01.2015

Neformální setkání předsedů evropských výborů parlamentů členských států EU (COSAC) v Bruselu.

Řešili jsme hlavně spolupráci a koordinaci při projednávání pracovního programu Evropské komise a také přípravu návrhu na mechanismus tzv. zelené karty, tedy společný legislativní podnět národních parlamentů.

16.01.2015

Novoroční číše vína s eurokomisařkou Věrou Jourovou na Zastoupení Evropské Komise v České republice.

15.01.2015

Novoroční setkání senátorů s diplomatickým sborem v hlavním sále Valdštejnského paláce.

 

14.01.2015

Proběhla pátá plenární schůze Senátu Parlamentu ČR.

Bylo to náročné zasedání, kde se kromě jiného řešila témata jako ochrana zemědělského půdního fondu, EIA, veřejné zakázky, zrušení vojenského újezdu Brdy, asociační dohoda EU s Gruzií a výsledky jednání Evropské rady 18. – 19. prosince 2014.

13.01.2015

Konference Evropské akademie pro demokracii Jak dál v energetice v refektáři Emauzského kláštera.

13.01.2015

Mezi projednávané body patřily: priority lotyšského předsednictví v Radě EU (s velvyslancem Lotyšské republiky J. E. p. Sarkanisem), strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014 – 2015, ratifikace Dohody o přidružení Moldavské republiky k EU, roční analýza růstu EU 2015, informace o výsledcích jednání Evropské rady konané 18. – 19. prosince 2014.

Zde je zápis.

08.01.2015

Proběhlo setkání senátorů se zástupci médií.

02.01.2015

„Ochutnali“ jsme s rodinou Evropské setkání mladých komunity Taizé v Praze (29. 12. 2014 – 2. 1. 2015) z obou věkových stran. Bydlelo u nás 7 dost mladých a po večerech jsme vozili autem jednoho z nejstarších bratrů komunity (i některé o něco mladší spolubratry). Obojí bylo moc zajímavé.

Copyright © 2014-2015