VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

15.01.2015

Novoroční setkání senátorů s diplomatickým sborem v hlavním sále Valdštejnského paláce.

 

14.01.2015

Proběhla pátá plenární schůze Senátu Parlamentu ČR.

Bylo to náročné zasedání, kde se kromě jiného řešila témata jako ochrana zemědělského půdního fondu, EIA, veřejné zakázky, zrušení vojenského újezdu Brdy, asociační dohoda EU s Gruzií a výsledky jednání Evropské rady 18. – 19. prosince 2014.

13.01.2015

Konference Evropské akademie pro demokracii Jak dál v energetice v refektáři Emauzského kláštera.

13.01.2015

Mezi projednávané body patřily: priority lotyšského předsednictví v Radě EU (s velvyslancem Lotyšské republiky J. E. p. Sarkanisem), strategie rozšíření a hlavní výzvy na roky 2014 – 2015, ratifikace Dohody o přidružení Moldavské republiky k EU, roční analýza růstu EU 2015, informace o výsledcích jednání Evropské rady konané 18. – 19. prosince 2014.

Zde je zápis.

08.01.2015

Proběhlo setkání senátorů se zástupci médií.

02.01.2015

„Ochutnali“ jsme s rodinou Evropské setkání mladých komunity Taizé v Praze (29. 12. 2014 – 2. 1. 2015) z obou věkových stran. Bydlelo u nás 7 dost mladých a po večerech jsme vozili autem jednoho z nejstarších bratrů komunity (i některé o něco mladší spolubratry). Obojí bylo moc zajímavé.

18.12.2014

Setkání s odbornými sekcemi Strany zelených – jak jinak než v Zeleném salonku Kolovratského paláce.

18.12.2014

V ČT24 ke jmenování profesorů a k připravované novele vysokoškolského zákona (od 17. minuty záznamu).

 

prof

18.12.2014

Proběhla čtvrtá plenární schůze Senátu Parlamentu České republiky.

Na programu je zejména balík daňových a rozpočtových úprav, které mají platit od nového roku. S tím máme docela problém a posíláme do Poslanecké sněmovny s řadou pozměňovacích návrhů (zejména ohledně účinnosti).

Řeší se také stanovisko Senátu k informace vlády o změně rámcových pozic k návrhu tzv. genderové směrnice EU a k návrhu tzv. antidiskriminační směrnice EU. Senát je pro řešení těchto záležitostí spíše na národní než EU úrovni.

 

18.12.2014

Společně s Evropským výborem Sněmovny jednáme s delegací ukrajinského parlamentu a ministerstva školství, která řeší reformu tamního školství. Velmi je zajímají naše zkušenosti (i když celkem často spíše negativní).

 

Copyright © 2014-2020