VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

15.11.2014

Po zvolení mého nástupce v roli rektora Univerzity Karlovy T. Zimy jsme se s ním domluvili, že po přechodnou dobu budu působit v jeho kolegiu (ne jako prorektor, kteří jinak obvykle kolegium rektora tvoří), aby se tím usnadnil plynulejší přechod na působení nového vedení. To, že mi teď přibyly nové, senátorské povinnosti, považuji za vhodný okamžik k ukončení tohoto přechodného období.

14.11.2014

Mé formální senátorské povinnosti začínají účastí na slavnostním společném shromáždění obou komor Parlamentu ČR k státnímu svátku 17. listopadu, které se symbolicky uskutečnilo v sále bývalé Sněmovny lidu vedle Národního muzea.

Shledávám poněkud nekomfortním, že jedním z řečníků zrovna při této příležitosti je komunistický pohlavár.

14.11.2014

S potěšením jsem se zúčastnil vynikající konference „Za naši a vaši svobodu„, kterou v Modré posluchárně Karolina pořádala nadace Člověk v tísni. Hovořila na ní řada osobností s bezprostřední zkušeností s oponováním více či méně hnusným režimům po celém světě v současnosti i nedávné minulosti (např. Kenan Alijev z Ázerbajdžánu, Henryk Wujec, spoluzakladatel polské Solidarity, Zmicer Daškevič z Běloruska, Min Ko Nain z Barmy, René de Jesús Gómez Manzano z Kuby, Světlana Gannuškinová z Ruska či studentský vůdce při protestech na náměstí Tchien-an-men v roce 1989 Jiang Shao).

13.11.2014

Zúčastnil jsem se konference „Evropské vize ČR“ k zahájení činnost Národního konventu o Evropské unii  v Lichtenštejnském paláci. Účelem Národního konventu je zlepšení a prohloubení naší domácí veřejné a odborné debaty o tématech, která souvisí s naším členstvím v EU.

12.11.2014

Zúčastnil jsem se tiskové konference Jaroslava Gorbaněvského k nechuti prezidenta Zemana zastat se politických vězňů v Rusku, navzdory jeho in memoriam vyznamenání Natálie Gorbaněvské, která pomocí politickým vězňům žila. J. Gorbaněvský je synem N. Gorbaněvské.

11.11.2014

Neformální přátelské setkání “My co tady žijeme“ v rámci „Svatomartinské zábavy“ v Baráčnické rychtě na Malé Straně. S touto skupinou jsme se vzájemně podpořili při volbách (senátních a komunálních).

11.11.2014

Navštívil jsem vzpomínkový večer k 25 letům Demokratické iniciativy v Michnově paláci na Malé Straně.

11.11.2014

Jako host jsem navštívil poslední schůzi Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR ve „starém“ složení.

08.11.2014

Rozhovor u Xavera Veselého v Pressklubu na Frekvenci 1.

07.11.2014

Účastním se referenda o hazardu na Praze 1 (můžete hádat, jak jsem hlasoval).

Copyright © 2014-2015