VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

01.03.2019

Pan Lemaître je generálním ředitelem Evropské komise pro regionální a městskou politiku.

Setkání se zúčastnil také místopředseda evropského výboru M. Bek, senátor L. Wagenknecht a 3 poslanci.

Mluvili jsme hlavně o (docela kvalitní) zprávě EK o ČR (tzv. Country note), jíž začíná tzv. evropský semestr (systém koordinace hospodářských politik členských států EU), ale také dost o problematice konfliktu zájmů premiéra Babiše.

 

27.02.2019

Dopolední část jednání jsem měl jako zpravodaj na starosti prakticky celé já (2 tisky k brexitu, materiál k obraně před dezinformačními kampaněmi). Odpoledne patřilo zdanění církevních restitucí (které Senát odmítl).

 

24347_c306af17da70f1debc2173c8d4fdd95d_big

26.02.2019

Na této schůzi jsme se zejména zabývali nouzovou přípravou na riziko brexitu bez dohody (na úrovni ČR i EU), ale i dezinformacemi a DPH.

Výbor podpořil schválení návrhu zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. Jedná se především o problematiku statusu britských občanů v České republice, jejich přístup na pracovní trh, postavení britských vysokých škol v České republice a opatření v oblasti finančních služeb a daní. VEU nicméně přijal doprovodné usnesení, ve kterém se pozastavuje nad úpravou zachování platnosti povolení pro provozovatele hazardních her se sídlem ve Spojeném království, neboť to nepovažuje za důležitý zájem českých občanů.

V souvislosti s brexitem výbor také projednal sdělení Komise k provádění alternativního akčního plánu, který by vstoupil v účinnost v případě tzv. „tvrdého“ brexitu (bez dohody). Podpořil možnost čerpání finančních prostředků z EU ze strany Spojeného království do konce roku 2019 (zvláště co se týče programů Erasmus+ nebo Horizont 2020). Považuje za bezpečnostní zájem Evropy, aby Spojené království i nadále mělo přístup do systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (zejm. SIS, ECRIS, Eurodac).

VEU projednal priority rumunského předsednictví v Radě EU, které představila velvyslankyně Rumunska v ČR J. E. paní Carmen-Liliana Burlacu. Rumunsko se bude snažit o posilování koheze mezi členskými státy, institucemi EU i jejími občany, ať už se jedná o kohezi ekonomickou či sociální.

VEU vzal na vědomí balíček k DPH, který obsahuje např. návrh nařízení k posílení spolupráce v boji proti podvodům v oblasti DPH.  Výbor se také vyjádřil ke sdělení a zprávě Komise o boji s dezinformacemi. VEU považuje šíření dezinformací (jmenovitě ze strany Ruska) za vážné ohrožení demokratických principů a provádění obranných kroků na úrovni EU za nezbytné.

 

25.02.2019

Manfred Weber je tzv. spitzenkandidatem EPP, t.j. vážným adeptem na post budoucího předsedy Evropské komise (až cca za půl roku skončí J.-C. Juncker).

 

52609068_10161323863925577_5595209477394530304_o

25.02.2019

 

Bylo mi ctí promluvit se starším bratrem Jana Zajíce Jaroslavem, který se (společně s jejich sestrou Martou) akce zúčastnil.

 

52572753_1695892777179554_2254393007564390400_o

 

25.02.2019

Shromáždění u (nedávno nově upraveného) památníku na horním konci Nerudovy ulice, kde byl tehdy studentský průvod násilně zastaven, se snažím účastnit pravidelně od té doby, co jsem byl rektorem. Dnes bylo zvláště působivé slyšet mluvit Petra Pitharta, který vznik památníku před lety inicioval. Senát se od té doby každoroční připomínky, pořádané Pražským akademickým klubem 48 (tehdejší účastníci pochodu) a v posledních letech také festivalem proti totalitě Mene Tekel, důsledně účastní. Letos nás bylo 7 senátorů, včetně předsedy, 1. místopředsedy a 2 předsedů výborů.

 

 

25.02.2019

Na semináři pořádaném evropským výborem Senátu péčí místopředsedsy J. Duška promluvila m.j. eurokomisařka Věra Jourová.

 

31.01.2019

Jednání začalo projednáním potice o biotronice, pokračovalo např. Sokolstvem či subsidiaritou, ale i školstvím. Na závěr jsme (skoro jednomyslně) schválili navýšení příspěvku na péči osobám závislým ve stupni III a IV (původní iniciativa v létě náhle zemřelého sen. Vl. Plačka).

 

New Note

 

30.01.2019

Pan Fayez Mustafa Al-Serraj (na obr. po mé pravé ruce), ministr zahraničí Mohammad Taher Siyala (vpravo od sen. Faktora) a pověřený ministr zdravotnictví Muhammed Hithm Easa Ahmed (po mé levé ruce) byli přijati skupinou senátorů v čele s předsedou Kuberou. Já jsem se zúčastnil hlavně kvůli tomu, že Lybie je jedním z klíčových, a přitom bohužel stále velmi problematických, partnerů společného úsilí EU o dlouhodobější zvládání migrační problematiky.

 

24259_97d3f089fee3b68039d3aa2dc6160efb_big

Copyright © 2014-2015