VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

07.12.2017

Tento den byl už trochu méně hutný, než předchozí. Řešili jsme další petice (EET, kouření), řadu senátorských návrhů novel zákonů a např. taky problematiku financování sportovních organizací.

06.12.2017

Na briefingu o návrhu na zrušení části zákona o hmotné nouzi jsem představil Forum pražských senátorů, které tento návrh iniciovalo.

 

06.12.2017

Za evropský výbor jsem se při jeho posledním vystoupení v Senátu krátce rozloučil s končícím premiérem B. Sobotkou.

Jedním z nejsledovanějších témat zasedání byl návrh novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Důvody svého postoje k této věci jsem předem shrnul na svém blogu. Když návrh představoval poslanec komunistická mlátička „já také umím dělat výslechy“ Ondráček, hodně z nás, kteří nesouhlasíme s jeho novou rolí ve Sněmovně, odešlo z jednacího sálu.

Návrh novely nakonec nebyl Senátem (po hodně dlouhé debatě) schválen.

Také jsme zvolili 3 nové členy Rady ÚSTR.

 

05.12.2017

Přijetí předsedou Senátu M. Štěchem se zúčastnili také místopředsedevé Senátu I. Bárek a J. Kubera a místopředseda zahraničního výboru Z. Brož.

 

30.11.2017

29.11.2017

Veřejná debata organizovaná Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) ve spolupráci se zastoupením Konrad-Adenauer-Stiftung v ČR a Wilfried Martens Centre for European Studies. Panel moderoval Ondřej Houska z Hospodářských novin, účastnila se poslankyně Helena Langšádlová,  ředitel Výzkumného centra AMO Vít Dostál (který před tím prezentoval výsledky výzkumu Trendy české evropské politiky) a Tomáš Weiss z FSV UK.

 

24173152_10155952695653156_5900670237085417380_o

 

28.11.2017

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (t.j. v současnosti Vízový informační systém, Schengenský informační systém, Evropská databáze otisků prstů pro účely azylových řízení EURODAC). Navštívili jsme jí v době, kdy se chystá (a my v evropském výboru projednáváme) její nové zřizovací nařízení a legislativa vytvářející nové systémy (systém vstupu/výstupu EES, systém cestovních povolenek pro občany třetích zemí ETIAS, databáze záznamů občanů třetích zemí v rejstřících trestů členských států EU ECRIS-TCN). Je to infrastruktura, která je zásadní pro efektivní fungování Schengenského prostoru v době masivních migračních tlaků a vážných teroristických hrozeb).

 

DSCF6792

Copyright © 2014-2015