VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

11.04.2017

Společně se zahraničním výborem Senátu a některými dalšími senátory (na obrázku sen. Žaloudík ze zdravotnického výboru), ve Waldštejnské hospodě vedle Senátu. Stejně jako při setkání předchozí den, i zde trochu „vybublaly“ obtížné vztahy mezi rumunsky a rusky mluvící částí obyvatelstva.

11.04.2017

Společně s evropským výborem Sněmovny.

Paní eurokomisařka m.j. projevovala značné rozladění z pozice, do níž se v rámci EU recentně vmanévrovalo její rodné Polsko. Hlavně se ale bavíme o stagnujících investicích a využívání strukturálních fondů, resp. o leckdy excesivní regulatorní zátěži.

17761035_1536431423034154_8737148313169382370_o.jpg

10.04.2017

Na dalším fóru pražských senátorů jsme se zabývali tématem developmentu. Setkání se účastnili jak zástupci občanských spolků, tak developerů. Zmiňovány byly opakující se případy nekalého chování některých developerů spočívající např. v převodech práv sporné výstavby na zahraniční subjekty nebo salámová výstavba bez posouzení dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel. V projednávaných novelách zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a stavebního zákona je nutné zachovat možnost veřejnosti účastnit se povolovacích řízení a nerušit povinnost pořádat veřejná slyšení či zveřejňovat posudky. Občané by měli mít možnost ovlivňovat podobu záměrů tak, aby byly ohleduplnější k okolí a ve schvalovacích řízeních by se nemělo zapomínat na veřejnou vybavenost, dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. 

Zde k tomu tisková zpráva Senátu.

17834279_1013432118758960_3465445430043182942_o.jpg

 

10.04.2017

 

Konkrétně jsme setkali s členy Výboru pro zahraniční politiku a evropskou integraci Parlamentu Moldavska v čele s jeho předsedkyní Valentinou Buligou. Zde i na společném obědě druhý den jsme měli možnost dost konkrétně zažít obtíže jejich koexistence s ruskou (resp. rusky mluvící) menšinou. To je jedna z vážných starostí této země, usilující (s naší podporou) o evropskou perspektivu.

Foto_Martin_Vlcek (2).jpg

29.03.2017

V pořadu 90′ na ČT24 (od 30. do 38. minuty) jsem vystoupil k aktivaci procesu vystoupení Velké Británie z EU. Bude to proces hodně složitý, zdlouhavý a také drahý. Mimo jakoukoliv pochybnost je v zájmu ČR a EU, ale i Velké Británie, aby se v rozumné době dospělo k co nejlepší dohodě. I při nejlepší vůli na všech stran (která navíc v některých případech nemusí nezbytně nastat) je ale výsledek velmi nejistý. Pokud jde o obchodní agendu (která nemusela být až tolik na stole, kdyby se premiérka May nerozhodla pro tzv. tvrdý Brexit – výsledek referenda ani nic jiného ji k tomu nenutilo), prakticky si nejde představit, že by výsledek nebyl horší, než současný stav. Přestože jednání poběží primárně po jiné linii, tak i Senát může přispět k tomu, aby ten proces dopadl pro obě strany „rozvodu“ co možná nejlépe. 

Copyright © 2014-2015