VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

13.11.2019

S emeritním rektorem prof. Malým o posledních 30 letech, výzvách současnosti a o tom, co s vysokými školami (a na nich) dál…

 

2019-11-14

 

13.11.2019

Ve Skleněném paláci na náměstí Svobody v Praze 6.

 

f77_3113

11.11.2019

V divadle Archa se čestnými občany Prahy 1 stali:

  • Marie Schmolková in memoriam
  • Jiří Stránský in memoriam
  • Jiřina Šiklová 
  • Jan Potměšil

Na obrázku je plaketa, která čestné občanství osvědčuje.

 

IMG_6998

 

11.11.2019

U Památníku československých vojáků, účastníků  2. sv. války na Vítězném náměstí, u Památníku padlých válečných parašutistů v Technické ulici a u Památníků čs. zahraničních letců  na náměstí Svobody.

 

74611531_2613752368660706_7076514878554374144_n

11.11.2019

V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského (na obrázku právě hovoří prof. Jiří Ludvík).

 

60-let-Heyrovsky-Nobelovka_web-56

11.11.2019

U pamětní desky věnované československému legionáři brig. gen. Rudolfu Medkovi.

 

Screenshot 2019-11-14 at 18.17.28

05.11.2019

s prohlídkou výstavního mobilního pavilonu Komunikace 89 na Letenské pláni.

 

75278334_2102194003216094_1282857270471819264_o

04.11.2019

V hlavním sále Valdštejnského paláce spolupořádal evropský výbor Senátu.

 

24836_39364c6b9dfcd79af6a6675760eb2de7_big

30.10.2019

Návrh klimaticko-energetického plánu ČR na období 2021-2030 by měl být značně ambicióznější. Zaostávání Česka v této oblasti je naší značnou nevýhodou nejen v otázce životního prostředí, ale i v otázce budoucího hospodářského rozvoje.

Dnes jsme projednávali návrh českého plánu a jeho hodnocení Evropskou komisí. Bohužel nebyl schválen můj návrh, aby vláda v zájmu redukce produkce skleníkových plynů a v zájmu ochrany zdraví obyvatel důkladně zvážila neudělovat výjimku z pravidel pro emise škodlivin elektrárně Chvaletice, která je jedním z nejhorších zdrojů znečištění v ČR, a neprodávat elektrárnu Počerady, která je podle řady studií nejhorší elektrárnou ČEZ z hlediska znečištění a s ním souvisejících zdravotních komplikací obyvatel, nýbrž ji postupně odstavit z provozu.

S 23 dalšími kolegy senátory jsme alespoň schválili vlastní stanovisko, ve kterém vyzýváme ministra průmyslu a obchodu, aby vládě předložil ambicióznější podobu klimaticko-energetického plánu ČR a nerezignoval na jeho hlavní smysl, kterým je řešení klimatické krize. V českém návrhu klimaticko-energetického plánu do roku 2030 zůstávají nejlevnější technologie obnovitelných zdrojů – větrné a fotovoltaické elektrárny – prakticky nevyužité. Konkrétně požadujeme:

  • zvýšit cíl pro celkovou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů (OZE) ze současných 20,8 % na minimálně 24 %, a to při nezvyšování podílu biopaliv první generace,
  • zvýšit podíl výroby elektřiny z OZE dle dostupného potenciálu, tj. alespoň na dvojnásobek dnešní produkce,
  • zapojit do rozvoje OZE veřejnost, zejména obce a města, tzn. doplnil do plánu konkrétní cíle a opatření týkající se komunitní energetiky.

Zde je záznam mého vystoupení na tiskové konferenci.

 

25803_22ffd2ee21d6c7e71cee738b94722bd7_big

30.10.2019

Tentokrát jsme velmi obsáhle diskutovali některá témata evropského výboru, zejména závěry poslední Evropské rady a Hodnocení návrhů plánů členských států EU v oblasti energetiky a klimatu na období 2021-2030.

 

25686_5683d6eeed5c0824fe3ee1bce1b93479_big

Copyright © 2014-2015