VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

24.10.2019

Nejdříve jsme projednávali závěry posledního zasedání Evropské rady. Bezproblémově jsme se shodli, že je velká škoda, že se Evropské radě nakonec nepodařilo nalézt shodu v otázce zahájení přístupových rozhovorů se Severní Makedonií a Albánií. Jsou totiž hodně důležité k zajištění stability a bezpečnosti v sousedství EU. Považujeme za nezbytné, aby členské státy do května 2020, kdy se má na summitu EU-západní Balkán téma znovu otevřít, prodiskutovaly důvody nesouhlasu některých členských států a pokusily se nalézt řešení, které zahájení přístupových rozhovorů umožní.

V souladu s Evropskou radou jsme na můj návrh odsoudili jednostrannou vojenskou akci Turecka, která způsobuje nepřijatelné lidské utrpení, narušuje boj proti Dá’iš a vážně ohrožuje evropskou bezpečnost. Evropská unie a členské státy by měly společně v závislosti na vývoji situace přistoupit k dalším, efektivnějším opatřením s cílem zabránit humanitární krizi v této oblasti.

VEU také přijal usnesení k brexitu. Prioritním zájmem je i nadále brexit s dohodou, proto by ER měla souhlasit s opětovným odkladem termínu vystoupení Spojeného království z EU.

Nejvíc času jsme strávili debatou o  doporučení Evropské komise k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu 2021–2030 a sdělení Komise Společně při dosahování cílů energetické unie a opatření v oblasti klimatu – vytvoření základů pro úspěšný přechod na čistou energii. Výbor respektuje rozhodnutí vlády předložit ve finálním znění českého vnitrostátního plánu kompromisní cíl pro podíl energie z obnovitelných zdrojů ve výši 22 %, nicméně vládě doporučuje průběžně jednat s dotčenými subjekty a hledat způsoby, jak při aktualizaci vnitrostátního plánu v roce 2023-2024 výrazněji navýšit podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) v rámci energetického mixu ČR a snížit spotřebu primární energie, při zohlednění geografických a klimatických podmínek, ekonomických možností ČR a předpokládaného budoucího vývoje jednotlivých technologií.

Výbor znovu vyzval vládu, aby výrazně podpořila výzkum, vývoj a inovace v oblasti OZE a jejich využití v našich přírodních podmínkách. Podporuje snahu vlády zvyšovat odolnost energetického systému, kybernetickou bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury, stejně jako podstatnou roli jaderné energetiky při snižování emisí oxidu uhličitého a zajištění energetické bezpečnosti ČR, a to při zohlednění ekonomické udržitelnosti tohoto zdroje ve srovnání s dalšími rozvíjejícími se možnostmi a při zohlednění mezinárodně bezpečnostních aspektů a doporučuje vládě nastavit taková dotační pravidla, která by umožňovala výhodnou instalaci fotovoltaických panelů jak na střechy větších objektů, tak i na menší objekty, při zachování zemědělské půdy.

Bohužel o jeden hlas neprošly mé návrhy požadovat postupné odstavení nejhorších znečišťovatelů u nás – elektráren Chvaletice a Počerady, ani dodatek, že 22% energie z obnovitelných zdrojů by neměl zahrnovat další zvyšování pěstování řepky.

 

73226008_2305629796416309_3690447990503243776_n

23.10.2019

Připravili jsme (hlavně péčí předsedy sen. Nytry) průběžnou zprávu pro plénum Senátu

22.10.2019

Výzkum i debatu o něm organizovala Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). V panelu, který řídil Vít Dostál, ředitel Výzkumného centra AMO, kromě mě vystupovala paní náměstkyně MZV Anita Grmelová a hlavní analytik HN Martin Ehl.

22.10.2019

O konkrétním problému na Praze 7

 

22.10.2019

O spolupráci se Stranou zelených.

22.10.2019

O Praze 1 a o budoucích senátních volbách.

 

21.10.2019

Milá akce v Museu Kampa, při příležitosti 100. narozenin paní dr. Mládkové.

Na obrázku se busta paní Medy zrcadlí v jednom ze stěžejních děl Františka Kupky – Amfora-Teplá chromatika (1911-2).

 

IMG_6793

21.10.2019

Setkání se skupinou vybraných studentů programu EMMIR (migrační studia) z celého světa bylo narychlo poněkud improvizované (např. na stolech sedíme proto, že na nás nevyzbyly židle), ale atmosféra byla výborná a intelektuální úroveň osvěžující. Byli zde na programu Roma in Europe, který organizuje Salim Murad z JČU.

 

72784965_2580212278712852_1878855038730764288_n

21.10.2019

Konferenci v Senátu skvěle zorganizovala kolegyně sen. Jaromíra Vítková.

 

Spidlik

 

Copyright © 2014-2020