VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Druhý den 5. schůze Senátu

31.01.2019

Jednání začalo projednáním potice o biotronice, pokračovalo např. Sokolstvem či subsidiaritou, ale i školstvím. Na závěr jsme (skoro jednomyslně) schválili navýšení příspěvku na péči osobám závislým ve stupni III a IV (původní iniciativa v létě náhle zemřelého sen. Vl. Plačka).

 

New Note

 

Copyright © 2014-2015