VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Jednání s místopředsedou Evropské komise J. Katainenem

24.02.2015

Setkání s místopředsedou Evropské komise Jyrki Katainenem, který má kromě jiného na starosti nový investiční program (tzv. Junckerův balíček).

Nejprve přijetí s předsedou Senátu PČR M. Štěchem, následně společné pracovní jednání EU výborů Sněmovny a Senátu. Velmi přínosné bylo z mého pohledu zejména vyjasnění rizika odlivu prostředků na základní výzkum z prostředků Horizon 2020. Místopředsedův názor, že by ve prospěch investičního programu měly být využity přednostně ty části H2020, které nefinancují základní výzkum, hned vzápětí podpořil svým usnesením evropský výbor Senátu.

 

IMG_9720 16697_e3b0f0de50651e33aebe8d1482540fce_big

Copyright © 2014-2020