VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Kulatý stůl Národního konventu o EU

25.11.2014

Kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii s názvem Pozice ČR k imigraci do EU ve světle současné azylové krize v Lichtenštejnském paláci.

Copyright © 2014-2020