VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Medikům 2.LF UK přednáším jedno ze svých oblíbených témat – fyziologii NO

03.05.2019

O týden později pak motilitu trávicího traktu.

 

Ignarro

Švédský král Gustav Adolf předává nobelovu cenu za fyziologii Louisu Ignarrovi za objev zásadních biologických rolí oxidu dusnatého (NO).

Copyright © 2014-2015