VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Mluvím o EU a politice vůbec se skautskými vedoucími a rovery na V. Blanickém workshopu

06.10.2018

V zajímavém areálu obnovovaného augustiniánského kláštera svaté Dobrotivé v Brdech. Děkuji za pozvání 7. skautskému středisku Blaník Praha, kde jsem kdysi působil, konkrétně Vopisovi (Filipu Foglarovi). Debata s úžasnou skupinou mladých lidí pro mě byla velkou vzpruhou (jak jsem ostratně očekával).

 

2018-10-10 10.52.30 am

 

Copyright © 2014-2015