VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Národní program reforem ČR pro rok 2015

18.02.2015

Kulatý stůl k Národnímu programu reforem (oblasti: vzdělávání, zaměstnanost, trh práce) v Lichtenštejnském paláci.

Trochu frustrující je, když se stát chystá řešit nezaměstnanost navýšením počtu úředníků MPSV a „čerpáním“ evropských strukturálních fondů na projekty MPSV (12 mld.), ale přitom mezi prioritami příslušného strategického dokumentu nelze najít snahu o zefektivnění pracovního práva.

Copyright © 2014-2020