VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Návštěva nafukovací makety tlustého střeva (Střevo tour) v Holešovicích v rámci Světového dne IBD

29.05.2015

Podpora informovanosti o prevenci a léčbě kolorektálního karcinomu.

Organizuje Onkomaják, o.s.

Copyright © 2014-2015