VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Neformální setkání COSAC

19.01.2015

Neformální setkání předsedů evropských výborů parlamentů členských států EU (COSAC) v Bruselu.

Řešili jsme hlavně spolupráci a koordinaci při projednávání pracovního programu Evropské komise a také přípravu návrhu na mechanismus tzv. zelené karty, tedy společný legislativní podnět národních parlamentů.

Copyright © 2014-2020