VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

O mně

 • 1962 – Narodil jsem se v Praze
  V dnes již neexistující porodnici na Štvanici.
 • 1980 – Po maturitě na gymnáziu Nad štolou jsem začal studovat biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (UK)
   Hodně jsem se věnoval etologii a ekologii, ale na trvalo si mě získala fyziologie
 • 1985 – Dokončil jsem studium biologie a začal pracovat jako aspirant na tehdejší Fakultě dětského lékařství UK
   Nejdřív jsem ale v Bratislavě musel “odkroutit” povinnou roční vojnu.
 • 1988 – Svatba u Panny Marie pod řetězem u Karlova mostu
   S náskokem nejlepší rozhodnutí mého života.
 • 1989 – Narození prvního z našich tří dětí, krátce po tom narození naší nové svobody
   Nikdy nepřestanu být vděčný za to, že jsem tuto úžasnou dobu mohl zažít.
 • 1991 – V září odlétám s rodinou na stáž na University of Minnesota, USA
   Pět let v Minneapolis (kde se nám také narodilo druhé dítě) pro mě bylo školou nejen odborné práce, ale i života.
 • 1996 – Návrat z USA navzdory atraktivní nabídce zůstat tam trvale
   Na 2. lékařské fakultě UK zkoumám oběh krve v plicích a také v placentě (citovanost mých vědeckých prací, což je běžně považováno za dobrý indikátor jejich uznání mezinárodní vědeckou komunitou, přesáhla 2,5 tisíce), učím mediky.
 • 2002 – Profesura na Univerzitě Karlově
   Předávání profesorských dekretů ve Velké aule Karolina bylo mým prvním (nepočítaje jeden “podzemní” bytový seminář u něj doma v první polovině osmdesátých let) a nikoliv posledním osobním setkáním s charismatickou osobností prezidenta Václava Havla.
 • 2006 – Rektor Univerzity Karlovy
   Těžko dokážu vyjádřit, jak obrovskou ctí, zodpovědností a školou pro mě bylo osmileté vedení nejrespektovanější univerzity v ČR. Jako nikdy před tím jsem si uvědomil zásadní důležitost osobní integrity, svobody a odhodlání se za tyto hodnoty postavit.
 • 2011 – Zvolen na čtyřleté období do nejužšího vedení Evropské univerzitní asociace (EUA)
  .
 • 2011 – Předseda České konference rektorů
   V této roli, kterou jsem zastával do začátku roku 2014, jsem vděčný většině kolegů rektorů za tažení za stejný provaz v podstatných věcech (i když to pro ně nemuselo být snadné).
 • 2013 – Série konfliktů s prezidentem Zemanem ohledně akademické autonomie a solidarity
   Putnagate, ostrakizace rektorů Beka (MU) a Grubhofera (JČU).
 • 2014 – Zvolení do Senátu Parlamentu České republiky
   Jsem jako nezávislý s podporou KDU-ČSL a SZ zvolen členem horní komory českého Parlamentu za volební obvod č. 27. V Senátu se zároveň stávám předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie.

Životopis v češtině (PDF)

Curriculum vitae in English (PDF)

Copyright © 2014-2015