VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Poděkování

20.10.2014

Vážené voličky, vážení voliči, milí přátelé,

dovolte mi, abych Vám srdečně poděkoval za veškerou podporu, kterou jste mi vyjadřovali v posledních měsících. Díky Vám jsem byl zvolen senátorem Parlamentu ČR. Zde budu pracovat na tom, abych dodržel závazky, které jsem před volbami učinil. Slibuji, že budu skutečně nezávislým senátorem a že pro mé rozhodování bude klíčový prospěch Vás – občanů – nikoliv dílčí politické zájmy. Těším se, že společnými silami zlepšíme politické klima v této zemi!

Váš

Václav Hampl

Copyright © 2014-2020