VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Pokračování 8. schůze Senátu

03.05.2019

Zejm. o podpoře sportu.

Copyright © 2014-2015