VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Předsednictvo koordinační rady DSPB

29.01.2019

DSPB jsou doktorské studijní programy v biomedicíně na UK.

Copyright © 2014-2015