VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

2.schůze evropského výboru Senátu

04.12.2018

Evropská rada by měla zaujmout jasné stanovisko k použití síly u Kerčského průlivu, neboť destabilizace evropského sousedství ohrožuje celou EU. Proto jsme požádali vládu, aby prosazovala zahrnutí postoje VEU Senátu (vč. ztotožnění s usnesením VZOB) do závěrů prosincové Evropské rady.

Musíme být připraveni na brexitový no deal. Požádali jsme proto vládu, aby Senátu do 11.ledna 2019 předložila informaci o změnách právních předpisů ČR, které bude nutné přijmout ke dni vystoupení UK z EU, nebude-li do toho dne uzavřena dohoda o vystoupení.

Copyright © 2014-2015