VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Seminář Jakou hrají roli v EU národní parlamenty

28.01.2015

Vystoupil jsem na semináři Jakou hrají roli v EU národní parlamenty? pořádaném sdružením Europeum v Evropském domě v Praze.

Copyright © 2014-2020