VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Setkání kolegií rektorů UK

17.12.2014

Předvánoční setkání polistopadových kolegií rektorů Univerzity Karlovy v Praze. Letos poprvé bez churavějícího Radima Palouše.

Copyright © 2014-2020