VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Setkání s odbory ÚSTR

11.02.2015

Setkání (společně s kol. Václavem Láskou) se zástupci odborů Ústavu pro studium totalitních režimů (v návaznosti na jednání s vedením ÚSTR minulý týden).

Copyright © 2014-2020