VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Tiskový briefing Fóra pražských senátorů k tzv. bezdávkovým zónám v obcích

06.12.2017

Na briefingu o návrhu na zrušení části zákona o hmotné nouzi jsem představil Forum pražských senátorů, které tento návrh iniciovalo.

 

Copyright © 2014-2015