VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Zasedání COSAC

02.02.2015

Jednání předsedů evropských výborů parlamentů členských států EU (COSAC) v Rize.

Na programu je hlavně Východní partnerství a Ukrajina. Jednomyslně jsme k tomu přijali prohlášení, které jistě samo nic nezmění, ale snad je to jedna z mnoha kapek, které společně nakonec k něčemu povedou.

 

SmallCosacRiga2015

Copyright © 2014-2020