VÁCLAV HAMPL

SENÁTOR ZA VOLEBNÍ OBVOD 27

PŘEDSEDA VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EU

Zasedání Koordinační rady DSPB

30.05.2018

DSPB jsou Doktorské studijní programy Biomedicíny na Univerzitě Karlově (ve spolupráci s řadou ústavů AVČR a dalšími institucemi). 

Copyright © 2014-2015