V Kampusu Hybernská (ale auditorium je on-line).

Zveřejnil(a) Politologický klub FSV UK dne Středa 7. října 2020