Čistý vzduch ve městě i v politice

Jsem vědec, fyziolog, a můj obor je plicní cirkulace. Praha je místem, kde se nedýchá moc dobře. Silně znečistěnému ovzduší je tady vystaven obrovský počet lidí. Překračují se limity pevných prachových částic i například ozonu. Opatření, která posilují zelené plíce města, považuji za životně důležitá: ať už je to zklidňování dopravy, péče o parky a stromy nebo snižování průmyslových a teplárenských emisí. V Senátu dlouhodobě kritizuji vládu za to, že pro zdravý vzduch a životní prostředí dělá málo, lépe řečeno skoro nic. Prosazuji dodržování přísnějších emisních limitů, zejména ve prospěch obyvatel ve velkých městech. A v politice mám taky rád čistý vzduch – bez otravného populismu, emisí extremismu a malých, polétavých částic blbosti.

 • Hlasoval jsem proti rozšíření limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách.

 • Vystoupil jsem proti plánu na stavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, srdcového projektu pana prezidenta Zemana. Jsem přesvědčen, že tyto betonové monstrpodniky nepatří do našeho století a velmi hypotetický ekonomický přínos z lodní dopravy nevyváží drtivý dopad na místní ekosystém ani obětování obrovské plochy úrodné půdy.

 • Pořádal jsem seminář o tzv. cirkulární ekonomice. V oběhovém hospodářství, které novým, chytrým způsobem využívá existující zdroje – tedy to, čemu dnes říkáme odpad – leží budoucnost výroby.

 • Na půdě Senátu jsem bojoval za podobu zákona o národních parcích, která upřednostňovala ochranu přírody před jejím ekonomickým a turistickým využitím. V Senátu jsme byli přehlasováni, ale Sněmovna naštěstí nakonec schválila onu přísnější verzi (i to se občas stane).

 • V říjnu 2019 jsem kritizoval nízké ambice Klimaticko-energetického plánu ČR (ministr Havlíček původně navrhoval zvýšit podíl čisté energie v našem mixu za 10 let o necelé jedno procento!). V rozvoji obnovitelných zdrojů energie leží obrovské příležitosti a nesmíme si nechat ujet vlak.

 • V dubnu 2020 jsme prosadili usnesení Senátu podporující Zelenou evropskou dohodu a její cíl dosáhnout klimatické neutrality v roce 2050 (to znamená vypouštět pouze takové množství emisí, které zvládneme zase pochytat).

Svobodná Evropa, ne východní diktát

Jsme malá, otevřená, demokratická země v samém srdci Evropy. Naše budoucnost je založena na schopnosti spolupracovat. Česká novodobá historie ukazuje, jak je pro nás výběr partnerů a spojenců důležitý. Nikdy jsem nepochyboval o tom, že z možných alternativ je pro nás Brusel logickou volbou – nikoliv Moskva nebo Peking. Ano, Evropu lze zlepšovat, a to zásadně. Musíme ale vždy být platným hráčem v týmu, ne kverulujícími černými pasažéry. Posledních šest let jako předseda senátního evropského výboru pracuji na našem dobrém a aktivním evropanství. Jednám s politickými špičkami EU, podporuji přijetí eura, zodpovědně pracuji na tom, aby Evropa zůstala jednotná, spolupracující a zároveň efektivní i na národní úrovni. Je to náš společný dům – jeho údržba však začíná v každém jednotlivém pokoji.

 • Země západního Balkánu patří do Evropy. Byl jsem nápomocný na jejich cestě k fungující demokracii a evropské integraci.

 • Většinu uplynulých šesti let byla v mém evropském výboru tématem č. 1 migrace. V době migrační krize jsme odmítli trvalé relokační kvóty, ale také jsme vládu vybídli k solidární účasti na řešení celoevropského problému a posílení bezpečnosti na vnější hranici EU. Inicioval jsem i založení senátní Platformy pro řešení a integraci uprchlíků. Minulý rok jsem jednal s premiérem Babišem a ministrem vnitra Hamáčkem kvůli přijetí syrských dětí, které před válkou utekly do Řecka, bohužel bez odezvy.

 • Zapojuji se také do začleňování cizinců v Praze a podporuji mezikulturní dialog.

 • O Evropské unii jsem přednášel a diskutoval na univerzitách i v hospodách, pořádali jsme také řadu seminářů, konferencí a setkání. Podporuji úzkou evropskou spolupráci ve společných tématech, jako je bezpečnost, mezinárodní vztahy, jednotný trh a měna, změna klimatu.

Živé město, ne turistický skanzen

Praha je pod tlakem služeb krátkodobého ubytování. Je přeturistováno, naše infrastruktura to bohužel nezvládá. Mizí byty, obchody pro každodenní potřebu, není dostavěn okruh ani kolejové spojení s letištěm Václava Havla. V této situaci, „korunované“ koronavirem, mi plány na stavění další letištní ranveje a podobné vlhké sny developerů připadají absurdní. Praha se nesmí stát historickým skanzenem, tranzitním uzlem ani stavařským Divokým Východem. Musí zůstat místem ke zdravému životu. Prosazuji zklidňování dopravy v historickém centru, udržení a posílení komunitního využití městského prostoru. Prosazuji také striktní regulaci hazardu. K tomuto bodu se hlásí i jiní politici, strany a koalice, ovšem jejich slova se často rozcházejí s činy. Sociální a psychologické škody, které hazard způsobuje, se nedají vyvážit ekonomickými benefity pro městský rozpočet. Jsem Pražák bydlištěm, duší i tělem a chci, aby se nám tady žilo dobře všem.

 • Založil jsem Fórum pražských senátorů, kde řešíme aktuální problémy Prahy. Proběhlo již 16 setkání, naposledy třeba k tématu nové letištní ranveje či AirBnb.

 • S občany Suchdola dlouhodobě usilujeme o změnu plánu na rozšíření ruzyňského letiště. Zdvojnásobení jeho kapacity výstavbou nové ranveje by přineslo značnou hlukovou zátěž okolním obcím a ještě masivnější přísun turistů do centra Prahy, odkud jsou vytlačovány služby i normální obchody pro nás obyvatele. Nemluvě o obrovské investici do způsobu dopravy, který je z hlediska emisí neudržitelný, namísto do budování rychlodráhy.

 • Podporuji zákaz hazardu pro celou Prahu. Na Praze 1 pod zástěrkou „živé hry“ v kasínech (běžte se tam někdy podívat, živá je tam maximálně tak obsluha) dále blikají herní automaty. V místním referendu jsem hlasoval pro zavření všech heren.

 • Vystoupil jsem proti privatizaci či pronájmu Nemocnice Na Františku. Obecní či městská správa lépe zajistí, že bude dále poskytovat potřebné lékařské služby, nejen ty „lukrativní“.

 • Dělá mi radost, když se objeví příležitost vysadit někde nový strom (jako v Suchdole nebo lípa Olgy Havlové na Orteňáku), nebo se zasadit o to, aby ty stávající nebyly pokáceny (jako platanová alej na Letné).

 • Podporuji iniciativu Za Prahu sousedskou a udržitelnou. Proměně centra v turistický skanzen se musíme aktivně bránit. To rozhodně neznamená bránit nové výstavbě – potřebujeme byty i veřejné budovy, hezkým příkladem je třeba nová radnice Prahy 7. Co Praha naopak nepotřebuje, jsou necitlivé a předimenzované projekty jako Masaryčka nebo plánovaná zástavba Sedlce.

Vysoká škola života nestačí

Jsem celoživotním pedagogem. I funkci rektora Univerzity Karlovy, kterou jsem zastával v letech 2006–2014, jsem chápal jako službu vzdělávání, výchově a studentům. Dnes se stále více mluví o „vzdělávání pro život“. Co to ale je? Je to příprava dětí na to, aby se v dospělosti poslušně a efektivně zapojily do potkaního závodu o stále větší produktivitu, zisk, HDP? Nebo je to vzdělávání, které jim dá možnost lidsky dozrát, získat vědění a posléze moudrost? Ona „vysoká škola života“ jako výraz pro pohrdání formálním vzděláním nebo jeho bagatelizace je mimo. Každé dobré vzdělání kvalitu života zvyšuje – nikoliv jenom vysokoškolské. Všechny děti musí mít přístup ke kvalitnímu, modernímu vzdělávání podle svých schopností a tužeb. Sám jsem se studenty v neustálém kontaktu a i při senátorování si nacházím čas na výuku. Svoji práci opírám mimo jiné o naději, kterou čerpám právě z mladých lidí.

 • Účast dětí na rozhodování je nejlepším způsobem výchovy k demokracii. Pomohl jsem tak nastartovat například Studentské zastupitelstvo Prahy 7.

 • Studenti jsou důležitým kompasem společnosti. Podpořil jsem jejich výstražnou stávku #VyjdiVen za dodržování základních ústavních hodnot. Účastním se také debat a diskuzí na aktuální témata – například rozvoj umělé inteligence, technologie fakenews, odpovědnost ve výzkumu.

 • Jsem členem správní rady Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku. Tento think-tank si klade za cíl promýšlet a moderně interpretovat hodnoty, na nichž vyrostla evropská civilizace.

 • Jsem také předsedou správní rady Centra paliativní péče. Dosud spíše opomíjenému tématu „dobrého umírání“, tedy péče o kvalitu života lidí na konci své životní dráhy, se věnuji dlouhodobě.

 • Se studentským spolkem Agora Pedagogické fakulty jsme pomáhali rodičům s výukou dětí během koronakrize.

Proti politické estrádě

Vůbec se mi nelíbí, že se z politiky stává show – a to často pokleslého charakteru. Mediální estráda tu v podání premiéra Babiše, tu prezidentského cirkusu Humberto mě nejen nebaví, ale hlavně škodí pověsti politiky jako takové. Ano, politik má být komunikativní a má naslouchat potřebám svých voličů, ale nemá se točit jako větrná korouhev. Lidé se baví blábolivou ságou nějakého politického klauna na Facebooku a snadno přehlédnou, že jim po kousíčkách krade jejich svobodu a možnost spolurozhodovat o své budoucnosti. Nemluvě o scénářích, kdy politici svou barevnou show prostě zastírají prachsprosté krádeže za bílého dne. Razím důležitost hodnotové politiky, politiky jako soutěže racionálních řešení pro dobro obce, společenství. Celý život jsem skautem – ať už to bylo nebo nebylo povoleno. Jsem připraven pomáhat, mám ideály a vím, že se pro ně musí pracovat, i když to nemusí být vždy snadné. Nelavíruji a zůstávám věrný: Jsem proti autoritářským praktikám Číny i Ruska, za zachování svobody veřejnoprávních médií či proti připravovaným změnám v legislativě zbraní. Moje politika je ozbrojit se argumenty, odhodláním a otevřeným srdcem.

 • Vždy jsem hájil svobodu médií. Po útocích Miloše Zemana na ČT a ČRo během jeho inauguračního projevu jsem odešel z Vladislavského sálu.

 • Aktivně vystupuji proti autoritářským režimům Číny, Ruska, Turecka nebo Běloruska. Jsem členem Parlamentní skupiny přátel Tibetu (měl jsem tu čest se několikrát setkat s Dalajlámou), odsuzuji anexi Krymu a hlasoval jsem pro zachování ekonomických sankcí proti Rusku. Vystupuji na podporu svobody na Taiwanu i v Hong-kongu a míru na Ukrajině.

 • Zabývám se také transparentností – prosadili jsme například, aby byl veřejně přístupný registr skutečných vlastníků obchodních společností. V senátní Komisi k návrhům auditních zpráv, ustavené přímo k řešení střetu zájmů premiéra Babiše, hledáme cestu k legálnímu odkrytí skutečného majitele Agrofertu.

MOJE PRÁCE V SENÁTU V ČÍSLECH

schůzí Výboru pro záležitosti EU = 2. nejvyšší počet
hlasování v Senátu
setkání Fóra pražských senátorů
vystoupení na konferencích
debat se studenty
vystoupení na plénu = 9. nejvyšší počet
zpravodajských tisků = 2. nejvyšší počet
jednání s eurokomisaři
jednání se zahraničními politiky
navštívených pražských zastupitelstvech
veřejných setkání s občany
uspořádaných seminářů, konferencí a kulatých stolů
diplomatických jednání
schůzí Senátu = účast 87%

Volební obvod č. 27

PRAHA 1
PRAHA 2 NOVÉ MĚSTO
PRAHA 2 VYŠEHRAD
PRAHA 5 MALÁ STRANA
PRAHA 6 BUBENEČ
PRAHA 6 HRADČANY
PRAHA 6 SEDLEC
PRAHA 6 STŘEŠOVICE
PRAHA 7
SUCHDOL
TROJA

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.
nezávislý senátor Parlamentu České republiky za volební obvod č. 27
předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu
Email: hamplv@senat.cz
Asistent a poradce
PhDr. Karel Höfer
Email: karel.hoefer@gmail.com
Telefon: +420 777 301 892
Kontaktní kancelář
U železné lávky 568/10
118 00, Praha 1 – Malá Strana
Senátní kancelář
Kolovratský palác
Valdštejnská 10/154
118 01, Praha 1 – Malá Strana
Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01, Praha 1 – Malá Strana
2. lékařská fakulta UK
Ústav fyziologie

Plzeňská 130/221
150 00, Praha 5 – Motol
Zadavatel a Zpracovatel: PRAHA SOBĚ, KDU-ČSL, ZELENÍ, SENÁTOR 21
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google