Kromě jiného jsem byl zvolen předsedou.

Zde je zápis.