Senát na této schůzi volil předsedu a místopředsedy a ustanovil výbory a komise. Předsedou se opět stal M. Štěch (byť se kritika jeho podpisu pod prohlášením k Číně projevila znatelně nižší podporou, než v dřívějších letech).