Novela zákona o odpadech bohužel (poměrně těsně) prošla i s podle mého kontroverzním poslaneckým přílepkem ohledně pneumatik.

Plénum Senátu velkou většinou souhlasilo s návrhem svého evropského výboru připojit se k pilotnímu návrhu tzv. zelené karty, tedy jakési „soft“ zákonodárné iniciativy národních parlamentů v EU, konkrétně o koordinaci omezování plýtvání potravinami.