Především projednáváme mandát vlády na jednání Evropské rady 25. – 26. června. Hodně je to o aktuálním problému migrace, v němž podporujeme odpor vlády k povinným kvótám a ochotu k dobrovolné solidární účasti na řešení celoevropského problému, včetně momentálního „přetlaku“ běženců na území Itálie a Řecka (resp. jejich přelévání zejm. do Německa a Švédska). Na vědomí bereme i informace o předpokládané debatě o „Brexitu“, o níž ale zatím nejsou prakticky žádné bližší informace.

Podrobně projednáváme „Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka“ a na návrh zpravodaje Tomáše Grulicha přijímáme velmi podrobné a podle mého názoru kvalitní komplexní usnesení, které předkládáme jako návrh usnesení zítřejšímu plénu Senátu.

Zde je zápis (PDF).