Řešili jsme řadu evropských tisků, např. průběžné hodnocení programů Erasmus+ a Horizont2020, ale i blížící se volby do europarlamentu, ale také např, vodní zákon či zákon o střetu zájmů.