Výroční zpráva EUROJUSTu za rok 2016, Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU za rok 2016, informace vlády o Evropské radě 19.-20. 10. 2017, návrh nařízení o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v EU, návrh nařízení o evropské občanské iniciativě, návrh směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání, návrh nařízení o prověřování přímých zahraničních investic do EU, sdělení Odolnost, odrazování a obrana: Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU, návrh nařízení o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, sdělení Evropský akční plán „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci, Zpráva o pokroku v realizaci sítě TEN-T v letech 2014 a 2015.