Schůze s nabitým programem, hlavně návrh nového rozpočtu EU a na něj navázané programy – Erasmus, Horizont Evropa, kohezní politika, Evropský obranný fond, Evropský kosmický program (s úsilím ČR získat k nám odborné činnosti příslušné agentury) a společná zemědělská politika (s top hitem zastropování zemědělských dotací). Takže zase jednou převážně pod taktovkou našeho evropského výboru.

 

New Note