Bohužel těsně neprošlo několik zákonů či změn, které by byly bývaly dobře (vyšrtnutí pětiletého moratoria na změny poplatků za těžbu, regulace politické reklamy,…).

Na samý závěr nicméně proběhla docela dlouhá diskuse (11 vystupujících) o některých krocích a projevech prezidenta Zemana, na jejímž závěru bylo těsnou většinou přijato usnesení připomínající některé důležité prvky ústavní role prezidenta republiky. Proti návrhu (velmi decentnímu a mírnému), který připravil sen. J. Šesták (já jsem byl určen zpravodajem), hlasovala většina přítomných členů klubu ČSSD a všichni přítomní členové klubu ODS.

*****

Zde o tom v novinách (zahrnuje i docela dobrý „výcuc“ rozpravy).

 

*****

Zde je text usnesení:

Senát

I. připomíná

a) že prezident republiky není podle ústavního článku 54 odst. 3 z výkonu své funkce odpovědný, avšak jeho činy a výroky jsou ve smyslu mezinárodního práva České republice přičitatelné, přestože ústavně vrcholným orgánem výkonné moci je vláda; prezident republiky by měl být ve svých vyjádřeních natolik zdrženlivý, aby nemohla vzniknout žádná pochybnost ohledně ohrožení spojeneckých závazků České republiky a její ústavně deklarované hodnotové orientace;

b) princip vzájemné loajality ústavních orgánů, podle kterého při výkonu svých kompetencí jsou ústavní orgány povinny harmonicky spolupůsobit a zdržet se všeho, co poškozuje vážnost funkce a oprávněné zájmy jiných ústavních orgánů, či je dokonce ohrožuje;

II. konstatuje,

že prezident republiky, jako hlava státu, má být garantem řádu s posláním společnost sjednocovat a zmírňovat v ní konflikty, a proto by neměl z této své ústavní role vystupovat a svými projevy a činy společnost rozdělovat.