Proběhla druhá plenární schůze Senátu Parlamentu České republiky.