První zasedání správní rady Centra paliativní péče, jejímž jsem předsedou. CPP společně založila nadace Avast a domácí hospic Cesta domů a jeho cílem – unikátně v ČR – je výzkumná a vzdělávací podpora péče o lidi na konci života. Velmi mě těší, že se ve správní radě mohu tohoto důležitého úsilí účastnit.