O neformálním summitu členských států EU, o rozvoji alternativních pohonů v automobilismu, a taky o Polsku, resp. o návrhu Evropské komise (na základě tlaku řady členských států) aktivovat vůči Polsku proces podle čl. 7 Smlouvy o fungování EU, který by mohl vést až k pozastavení hlasovacích práv Polska v EU, a to na základě solidně zdokumentovaných vážných hrozeb pro vládu práva v Polsku. Evropský výbor v této věci nakonec nepřijal žádné stanovisko. Pro info zde uveřejňuji návrh usnesení, který jsem připravil, ale který o hlas neprošel:

 

Senát PČR

 

  1. zastává názor,

že doporučení Evropské komise jsou v zásadě opodstatněná a že stav právního státu, konkrétně justice, v Polské republice vykazuje znepokojivý vývoj, a to i navzdory dva roky trvajícímu dialogu s Evropskou komisí;

 

  1. shledává s lítostí,

že tato záležitost vede našeho důležitého partnera ve Visegrádské skupině do prohlubující se izolace v rámci Evropské unie, což není v zájmu Polské republiky, Evropské unie, ani České republiky;

 

  1. je přesvědčen,

že myšlenka společné péče o fungování základních principů, na kterých je EU postavena, ve všech členských státech, je v zásadě správná;

 

  1. souhlasí však s vládou,

že otázka zahájení postupu podle čl. 7 Smlouvy o Evropské unii je nesmírně citlivá, neboť by to mohlo vést k prohloubení rozporů uvnitř EU a vyvolat nepochopení na straně občanů;

 

  1. proto soudí,

že by měl zatím pokračovat dosavadní dialog, avšak je třeba, aby v brzké době došlo k prokazatelnému zlepšení situace;

 

II.

  1. žádá vládu,

aby v případě, že bude návrh rozhodnutí zařazen na pořad Rady k hlasování, zohlednila toto stanovisko a předem Senát informovala o tom, jak hodlá hlasovat;

 

  1. pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.